Kameraövervakning

Att tänka på inför en ögonlocksplastik i Göteborg

Det finns flera olika aktörer som utför ögonlocksplastik i Göteborg. Detta är en skönhetsbehandling som har blivit allt mer populär på senare år. Genom att genomgå behandlingen kan du förbättra ditt utseende och även avhjälpa olika besvär kopplade till ögonlockens utseende och funktion.

Likt fallet är med alla typer av kirurgiska ingrepp finns det dock såväl fördelar som risker med denna behandling. I denna artikel kikar vi närmare på vad du bör ha i åtanke om du överväger att genomföra en ögonlocksplastik i Göteborg.

4 saker att tänka på när det kommer till ögonlocksplastik i Göteborg

De viktigaste sakerna som du bör ha i åtanke är:

  • Hur ingreppet går till. De företag som ägnar sig åt ögonlocksplastik i Göteborg avlägsnar det överflöd av hud, fett och/eller muskler som sitter i ögonlocken. Detta för att ge området kring ögonen ett fräschare och mer ungdomligt utseende. Dessutom kan ingreppet användas för att förbättra synen om ditt synfält störs av hängande ögonlock. Ingreppet kan utföras på såväl den övre delen av ögonlocket som den nedre delen eller bägge delar.
  • Huruvida du behöver behandlingen. Detta ingrepp brukar vanligtvis utföras av kosmetiska och/eller funktionella anledningar. Kosmetiska skäl kan till exempel vara att du vill föryngra utseende på området runt ögonen. Funktionella skäl kan istället vara att du önskar avlägsna överflödig hud som stör ditt synfält. Boka gärna en konsultation för att gå igenom din unika situation med en expert på området.
  • Riskerna med ingreppet. Dessa ingrepp är generellt sett säkra. Med detta sagt finns det samtidigt vissa potentiella risker som förknippas med denna typ av plastikoperation. Några av de vanligaste biverkningarna är infektioner, ärrbildning, torra ögon, svårigheter att sluta ögonen och asymmetri. I sällsynta fall kan även själva synen bli nedsatt till följd av ingreppet. Säkerställ därför att du är fullt införstådd med riskerna och känner att den potentiella uppsidan med behandlingen väger tyngre än dessa.
  • Kostnaden för behandlingen. En annan aspekt som du bör ha i åtanke är kostnaden för behandlingen. Skönhetsbehandlingar som denna tvingas du vanligtvis betala ur egen ficka. Därför är det viktigt att du känner till kostnaden och har råd med den.